EURO-MILK obilježio Svjetski dan školskog mlijeka u OŠ Dragutina Domjanića